Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učivo pro nemocné

pátek 1.5.

1.-3. h - dopravní výchova

matematika - geo

- PS 44/3   40/7

anglický jazyk

- kontrola práce z minulé hodiny

- 106-107

- songs

Na ŠvP jsme si společně zabalili PS z Př, M, Čj, Aj + němčináři vše na Nj. V případě, že něco z toho najdete doma, přibalte to do kufru!

5.-9. května učivo ŠvP

matematika - PS dokončit celou str. 48 včetně geometrie

přírodověda - přečíst v uč. kapitolu rozmnožovací soustava, PS Př 20/1,2  21/5, možnost prostudovat knížky

anglický jazyk - PS 50/2,3    51/1,2

Pro jistotu připomínám, že hned v pondělí 12.5. proběhne v případě příznivého počasí focení tříd!! Děravé tepláky tedy nechte doma ;)
 
Pro ty, kteří ještě neviděli fotky ze ŠvP přikládám odkaz: http://zshorackova3c.rajce.idnes.cz/SvP_Rumburk_2014/

 pondělí 12.5.

český jazyk

- procvičování druhů číslovek (viz uč. 134)

- PS 49/7

přírodověda

- focení

- nervová soustava - PS 22

anglický jazyk

- dialogue - canteen - umět objednat jídlo / umět hrát kuchařku (fáze What would you like? I would like.. Can I have...? Anything else? ...)

- PS 50/1,4,5

matematika

- minutovka - aritmetický průměr - uč. 8/3,4

- procenta - umět z celku vypočítat jedno procento a dále více procent PS 50/3

- PS 50/1,2,4

Vyprávění o ŠvP podle fotek.

úterý 13.5.

suplování - český jazyk - ve dvojicích zopakovat ústně druhy zájmen

- PS 49/8

-PS 49/9 - do ČJŠ

- PS 50/12,13,15

- čítanka 148-149

suplování - matematika - uč. 9/2

- PS 50 - dokončit bez geo

- PS 52/1,2,3,4,5 - co kdo nestihne, za dú

středa 14.5.

matematika - opakování zlomků - počtář (viz uč. 12/1,2,8  13/2,5  14/1)

-PS 52/6,7,8,9   54/1

- dú - uč. 12/3

vlastivěda

- práce ve skupinách: přečíst v uč. str. 35

- vypracovat PS str. 15

- zápis Češi a Němci

- ústně ve skupině projít str. 34

- doplnit si dubnové zápisy (z kapitol 8, 9, 10) - příští středu se budou kontrolovat

anglický jazyk

- dialogue - canteen - prohozené role z minula + další jídlo

- opakování present continuous + present continuous negative

- PS 52 a 53 - celé

český jazyk

- diktát (na všechno)

- češtinář na druhy číslovek a druhy zájmen

- PS 50/1

- PS 51/ tabulka, cv. 17 a 18 (a nedělat, b udělat ústně)

- dú - uč. 186/3 -> po lese

hudební výchova

- opakování hudební nauky - délka not, výška not, autoři+skladby, hudební názvosloví

- píseň Hey ya

čtvrtek 15.5.

český jazyk

- češtinář - vzory přídavných jmen

- oprava PS - část

- PS 52/19

- čítanka - co je to povídka, přečíst 152-156

- není dú

matematika

- minutovka - aritmetický průměr - uč. 8/5  9/3

- sčítání a odčítání zlomků - viz uč. 17/4,7

- kontrola PS - část

- PS 54/2,3,4,5 - zbytek za dú

přírodověda

- rozmnožovací soustava - oprava PS  + diskuse

- dú pro maminky dívek - do letních prázdnin poučit dcery o použití menstruačních vložek

čj - odevzdání slohu výlet, pokračování diskuse z přírodovědy

pátek 16.5.

český jazyk

- zápis známek (ti, kteří chyběli koncem minulého týdne nezapomenou doplnit i starší známky)

- PS 53 celá,   54/23+ tabulka

- čítanka 156, 157

- prezentace slohu výlet

vlastivěda

- oprava PS Češi a Němci

- práce ve skupinách - uč. 36,37,38

- PS 16

- zápis

- video - Dějiny udatného národa českého

matematika - geometrie

- povrch krychle, povrch kvádru

- náčrt povrchu krychle a kvádru, vzorec pro výpočet krychle a kvádru + souvislosti s náčrtem

- výpočet povrchu krychle a kvádru se zadanými hodnotam + prokázání správnosti náčrtem

(Kdo chyběl, půjčí si něčí sešit a opíše si.)

- PS 50/7  52/10  54/7

anglický jazyk

- dialogue - in a shoe shop (slovní zásoba - různé typy bot, cena, velikost, barva, gramatiaka - I would like... Would you like...? Have you got...? They are....)

- příště měníme roli prodavače a nakupujícího

NA PONDĚLÍ NEZAPOMEŇTE POMŮCKY NA PŘÍPRAVU JÍDLA/PITÍ, KTERÉ JSTE SI DOMLUVILI SE SVOU SKUPINKOU!

Opět připomínám, že omluvenky v žákovské knížce musí být do tří dnů od návratu žáka do školy!

Všechny chválím, že v pátek pracovali v klidu

 pondělí 19.5.

český jazyk

- určovací skladební dvojice - opakování ze 4. třídy

- češtinář - opakování s/z

- oprava ČJD

přírodověda

- kontrola PS - vylučovací soustava

- smyslové ústrojí - nalepení zápisu

- PS 23,24,25

- příprava na test z PS - bude za týden z celého člověka

anglický jazyk

- ordinal numbers - spelling

- verbs -ing form - spelling

-PS 53, 54

matematika

- minutovka - zlomky + - (viz učebnice 57/6 - kromě celku)

- sčítání a odčítání zlomků - i s celkem např. 1 = 5/5  4/4 3/3 - musím převést na stejného jmenovatele s tím, co přičítám/odčítám - např. 1+ 2/5 = 5/5 +2/5 = 7/5 viz uč. cv. 17/8

- úvod do násobení desetinných čísel deseti a stem

- kontrola PS - část

- PS 54/8,9,  56/1

- DÚ- 24/4a   25/5a

VV+Pč - vaření (pomazánky, saláty)

 úterý 20.5.

český jazyk

- diktát (na vše - koncovky podstatných jmen, přídavných jmen, shoda podmětu s přísudkem, s/z...)

- spojovací výrazy - viz uč. 194/ tabulka

- vyhledávání spojovacích výrazů v souvětích

- zapisování vzorců souvětí  (uč.194/2)

- dú - PS 55/27

matematika

- násobení a dělení desetinných čísel deseti a stem (24/4 b, c   25/5 b, c)

- násobení desetinných čísel přirozeným číslem - uč. 32/2

- PS - kontrola

- PS 56/2,3,4,5,6 - zbytek za dú

čtenářská dílna

středa 21.5.

matematika

- minutovka na sčítání a odčítání zlomků (se stejným jmenovatelem)

- písemné násobení desetinných čísel přirozeným číslem

- PS 58/1,2,3,4,5

- počtář - násobení desetinných čísel

- dú - 33/1

vlastivěda

- shrnutí 1. světové války

- čtení o atentátu v Sarajevu

- oprava PS z minula

- uč. 40 - 42

- PS 17

- zápis

- kontrola dubnových zápisů na známky - kapitoly 8,9,10

anglický jazyk

- shopping dialogue - pozor! jeans, trousers, glasses - mluvíme o nich v množném čísle, i když kupujeme jen jedny: How much are these jeans? ...

- writing - Unit 9 - postcard

- v pondělí bude test z unit 9

český jazyk

- češtinář na n/nn

- svouvětí - tvorba podle zadaných vzorců - pozor, nenechte se zmást několika násobnými přísudky a podměty   - uč. 195/4 - část

- dú - 194/2 - > lepšímu

hudební výchova

- opakování not

- zpěv

čtvrtek 22.5.

český jazyk

- diktát

- češtinář   ě/je uvnitř slov

- vzorce souvětí (odvodit ze souvětí vzorec, vymyslet ke vzorci souvětí)

- oprava PS

- dú PS 55/6

matematika

- král matematiky - sčítání a odčítání desetinných čísel

- dělení desetinných čísel 10 a 100

- dělení desetinných čísel přirozeným číslem

- PS 58/6,7,8,9   60/1,2

přírodověda

- doplnění všech zápisů z člověka

- zkoušení ze všech soustav u plakátů ve dvojicích

- v pondělí bude test z celého člověka (viz PS) - NIC DO NĚJ PŘEDEM NEPIŠTE!!!!!

český jazyk - sloh - prezentace slohů ,,výlet"

 pátek 23.5.

český jazyk

- kontrola notýsků - zapomínání pomůcek

- zápis známek

- PS 56/1, 1a - písemně do PS    b,c, 2 - ústně

- odevzdat do poličky ke kontrole

vlastivěda

- shrnutí z minula

- oprava PS 17

- uč. 43, 44, 45

- PS 18

- zopakovat si kapitoly 10, 11, 12 - bude test

- projít str. 39

matematika - geometrie

- osová souměrnost - uč. 11/1,4

- osy souměrnosti u čtverce, obdélníka, rovnostranného trojúhelníka, rovnoramenného trojúhelníka, trojúhelníka s různou délkou stran, kruhu - opsat ze sešitu někoho ze spolužáků

- PS 98/1

anglický jazyk

- oprava PS

- čtení postcards

- co bude v testu

- games

30.5. budou koláče - přemýšlejte, co dobrého upečete :)

 pondělí 26.5

český jazyk

- na tabuli - rozpis kdo nepřinesl které DÚ + kdy chyběl + kdy byl který DÚ - každý si doplňuje DÚ ve volném čas + bude k dispozici VV a PC - úkoly doplnit nejpozději do pátku

- řeč přímá a nepřímá - viz uč. 198 + sami vym ýšlet ukázky s různým postavením uvozovací věty, vědět, kam patří interpunkční znaménka

- dú - uč. 198/2a ->polož

přírodověda

- test z celého člověka v PS

- rozpis témat na projekty z techniky

anglický jazyk

- Test unit 9

matematika

- minutovka - násobení desetinných čísel

- počtář - dělení desetinných čísel

- MŠ - uč. 38/1,3

- dú - 39/3

vv+pc - možnost řešit resty dú

úterý 27.5.

český jazyk

- diktát

- převádění přímé řeči do nepřímé

- dú - PS 57/3

- domluvení disciplíny na koláče

matematika

- počtář - násobení a dělení desetinných čísel

- MŠ uč. 39/2

- kontrola PS

- PS 60/3,4,5 - zbytek za DÚ

čtenářská dílna

středa 28.5. +čtvrtek 29.5.  rozlučka (výlet, přespání ve škole, bowling)

Děkujeme slečně Evě Procházkové a paní Ireně Šounové za doprovod :)

pátek 30.5.

český jazyk

- PS 60/2 - jen doplnit   59-60/1a

- čtení 59-60 - práce s hlasem

- poslech - Pohádky z pařezové chaloupky (sledovat práci s hlasem - rozdíl mezi vypravěčem a postavami)

3.-5. vyučovací hodina - koláče

 podnělí 2.6.

český jazyk

- češtinář - slovní druhy

- skladba - PS 41/27,28

- dú - uč. 210/3 -> nasměju

přírodověda

- projekty - technika (dle rozpisu z pátku)

anglický jazyk

- SB 110, 111, 112/1

- WB - 56

- porovnávání present simple / present continuous

matematika

- minutovak - písemné násobení desetinných čísel

- jednotky času - převody, sčítání, odčítání - viz uč. 41

- PS 62/1,2, 6, 10

- dú - uč. 41/2

 pc- razítka z moosogumi

vv - stínování

úterý 3.6.

ZÁVĚREČNÉ SROVNÁVACÍ PRÁCE BUDOU VE STŘEDU 11.6. MATEMATIKA A V PÁTEK 13.5. ČESKÝ JAZYK.

český jazyk

- diktát

- opakování druhů podmětu (pozor - může být i např. zároveň několikanásobný a rozvitý..)

- PS 41/27

- kontrola PS 56,57

- dú - PS 62/6

matematika

- minutovka - sčítání a odčítání jednotek času

- orientace v jízdním řádu, časy odjezdu, příjezdu, dostatek času na přestup

- počtář - sčítání, odčítání, násobení, dělení desetinných čísel - viz např. uč. 53/4, 57/1, 23/4

- kontrola PS

- PS 62/3,4,5,6 - dokončit za dú

 středa 4.6.

matematika

- minutovka - jednotky času + -

- počtář + - zlomků

- desetinná čísla se třemi desetinnými místy (orientace v číselných řádech, čtení zápis)

- Geo - vzdálenost bodu od přímky, vzájemná vzdálenost dvou přímek

- dú - geo - uč. 22/3

vlastivěda

- test z kapitol 10,11,12

- video - Dějiny udatného národa českého

anglický jazyk

- SB 112,113

- games

český jazyk

- češtinář - mě/mně uvnitř slov, s/z

- PS 62/4,5  63/7

- dú - uč. 201/5a

hudební výchova

- hudební pojmy

 čtvrtek 5.6.

český jazyk

- vybírání peněz na fotky

- diktát

- procvičování na tabulky - -ský, -ští...

- určování p, č., r. a vzoru přídavných jmen

- dú - PS 63/8

matematika

- tabulky - sčítání a odčítání zlomků

- desetinná čísla se 3 desetinnými místy - které nuly lze vypustit, jak různě lze přečíst jedno číslo - uč. 45/3

- rýsovací diktát (čtverec + úhlopříčky + určit všechny osy souměrnosti a napsat, kudy všechny osy souměrnosti procházejí)

- PS DÚ 62/7  64/1,2

přírodověda

- projekty technika - dokončení - kdo nestihl, dodělá doma, aby v pondělí bylo možno prezentovat

český jazyk

- čtení s porozuměním - teplotní mapa (Rudolf Šup) - prac. list

- videa na vlastivědu

 pátek 5.6.

český jazyk

- kontrola notýsků

- zápis známek

- PS 64 celá (p. č. r. vz. - určit přímo do PS nad slova)

- čítanka - 158 - 159

vlastivěda

- oprava PS 18

- shrnutí tématu 2. světová válka

- dú - zeptat se babiček a dědečků na válku

- video - Dějiny udatného národa českého

matematika - Geo

- obsahy složitějších obrazců - viz uč. 28/1, 3b

- PS 62/8,  64/7, 76/8

I nadále noste každý den s sebou pomůcky na geometrii.

anglický jazyk

- SB 113/4,5 - rozdíl výslovnosti THE před samohláskou/souhláskou

- vlepit přehled o použití členů A AN THE do sešitu English (podrobnější vysvětlení než v učebnici)

- SB 114/7,8,9

Znovu připomínám: ZÁVĚREČNÉ SROVNÁVACÍ PRÁCE BUDOU VE STŘEDU 11.6. MATEMATIKA A V PÁTEK 13.5. ČESKÝ JAZYK.

10.6. se koná konverzační soutěž v AJ - pouze pro přihlášené - přihlašování na nástěnce v 1. patře.

 pondělí 9.6.

český jazyk

- slovní druhy

- koncovky podstatných jmen

- přídavná jména - určování osoby čísla rodu a vzoru

přírodověda

- prezentace projektů: páka, kolo, parní stroj, energie, elektrická energie, elektrické spotřebiče, výroba skla

anglický jazyk

- SB 114 - dokončit, 115 celá (present simple + present continuous)

- rozhovor - zavirovaný počítač

matematika

- počtář - násobení a dělení desetinných čísel

- převod zlomků na desetinná čísla

- uč. 51/11,   59/5 (stejný typ úlohy ale s různými čísly)

- převody jednotek obsahu

úterý 10.6.

český jayzk

- druhy zájmen

- slovesa - osoba, číslo, způsob, čas

- prohlížení fotek z rozučky

matematika

- obvod pravidelného pětiúhelníka

- rýsování kružnice + kolmé průměry + vytvoření čtverce

- osy souměrnosti kruhu a čtverce

- převody jednotek obsahu a obvodu

- výpočet obsahu a obvodu

ZÍTRA - SROVNÁVACÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z MATEMATIKY!!! NEZAPOMEŇTE RÝSOVACÍ POTŘEBY! Kdo má rozpadající se kružítko, pořídí honem nové.