Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čtení

Čtenářský deník odevzdáváme:

4. listopadu (pondělí) 

6. ledna (pondělí) 

3. března (pondělí) 

5. května (pondělí) 

Ve čtenářském deníku bude zápis alespoň o jedné knize, kterou jste přečetli od června 2013. Zápis musí obsahovat autora, název, ilustrátora (pokud kniha není ilustrována, je třeba to do zápisu napsat), stručně děj nebo charakteristiku knihy, vydavatele, rok vydání. Další prvky zápisu jsou dobrovolné (prostředí, hlavní postavy, jazyk (spisovný, nespisovný, odborný, apod.), překladatel, počet stran, vlastní ilustrace...). Délka zápisu: 1-2 strany A5.

Ti, kteří na čtenářské dílně nesplnili své povinnosti - tzn. chybí jim některé zápisy nebo fólii se zápisy ztratili, budou mít ve čtenářském deníku zapsány 3 knihy.

Sešit na čtenářský deník - linkovaný sešit A5 ve tvrdých deskách (Pokud jste loni používali sešit A5 nebo A4, můžete v něm pokračovat. Pokud byl váš sešit menší, kupte si nový A5.)

Zápisy ze čtení na čtenářské dílně:

Vždy zapisuji: tři věty o tom, co jsm dnes přečetl/la - z toho dvě věty popisné a jednu hodnotící

Pokud začínám číst novou knihu, zapisuji: Název knihy, autora knihy, ilustrátora

 Po dopsání přečtu svůj zápis sousedovi.

Na lístek na čtenářském stromě zapisuji:

Název knihy, kterou jsem přečetl/la - ať už doma nebo ve škole (pouze od září 2011, ne dříve), dále pak autora knihy, ilustrátora a počet hvězdiček (5 hvězdiček = kniha se mi moc líbila, 1 hvězdička - kniha se mi vůbec nelíbila). 

Referáty

Referát o knize

Snažíme se, abychom knihu ostatním přiblížili, ale abychom neprozradili konec pro ty, kteří si ji teprve budou číst. Mluvíme nahlas a zřetelně. V referátu nesmí chybět název knihy, autor, ilustrátor, děj nebo stručná charakteristika knihy, líbilo/nelíbilo + proč, komu knihu doporučuji, kontrolní otázky pro posluchače. Celkový čas referátu cca 5 minut.

Čtenářská záložka

Slouží k hodnocení hlasitého čtení sousedovi. Obsahuje - jméno majitele, datum četby sousedovi, hodnocení a podpis od souseda. 1-5 hvězdiček + vlastní poznámka (Čteš plynule? Čteš dost nahlas, ale zas ne příliš nahlas? Je ti rozumět? Zvládneš přečíst delší slova? Zvládneš přečíst cizí slova? Nenadechuješ se uprostřed věty? Zlepšil ses od minulého čtení?)

Společná kniha letos nebude.

Roald Dahl

http://www.roalddahl.com/

Čtení s porozuměním

http://www.testmir.cz/exercises/35

Pohádky do elektronické čtečky ke stažení

http://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/pohadky/